no-img

MobiTek.ir | نصب نشدن برنامه ها در گوشی اندروید بایگانی - MobiTek.ir

موبی تک


نصب نشدن برنامه ها در گوشی اندروید بایگانی - MobiTek.ir

مطالب

حل مشکل نصب نشدن برنامه ها و بازی ها در اندروید

شاید موضوع پست امروز حل مشکل نصب نشدن برنامه ها و بازی ها در اندروید برای خیلی ها که از گوشی های اندروید استفاده میکنند مفید باشه و خوندنش خالی از لطف نباشه حتما بارها براتون پیش اومده که برنامه و یا بازی نصب کرده باشید که بعد از نصب روی گوشیتون نصب نشده و با خطای نصب روبرو شده باشید برای حل این مشکلات با ما همراه باشید و [...]

در تاریخ ۳۱ / تیر / ۱۳۹۴

ابزارک ها

Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.